آموزشگاه مجازی رایگان

آموزش و دوره های رایگان برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار

آموزشگاه مجازی رایگان

آموزش و دوره های رایگان برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار

آرزو دارم تبعیض آموزشی از بین بره... به نوبه خودم سعی می کنم به بهترین شکل انجام وظیفه کنم. موفق باشید...!

با تقدیم احترام، محمدامین ساقی زاده
التماس دعا

۱۱ مطلب با موضوع «دانلود کتاب» ثبت شده است

دانلود کتاب APress Entity Framework 4 Recipes

عنوان کتاب : Entity Framework 4 Recipes

ناشر : APress

سال : 2011

لینک دانلود : APress Entity Framework 4 Recipes

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب APress Pro Entity Framework 4

عنوان کتاب : Pro Entity Framework 4

ناشر : APress

سال : 2011

لینک دانلود : APress Pro Entity Framework 4

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب Wrox Professional ASP.NET MVC 4

عنوان کتاب : Professional ASP.NET MVC 4

ناشر : Wrox

سال : 2013

لینک دانلود : Wrox Professional ASP.NET MVC 4

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب Wrox Beginning ASP.NET Security

عنوان کتاب : Beginning ASP.NET Security

ناشر : Wrox

سال : 2012

لینک دانلود : Wrox Beginning ASP.NET Security

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب Packt ASP.NET JQuery Cookbook

عنوان کتاب : ASP.NET JQuery Cookbook

ناشر : Packt

سال : 2012

لینک دانلود : Packt ASP.NET JQuery Cookbook

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب MS Press Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals

عنوان کتاب : Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals

ناشر : Microsoft

سال : 2013 

لینک دانلود : MS Press Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب MS Press Programming Microsoft SQL Server 2012

عنوان کتاب : Programming Microsoft SQL Server 2012

ناشر : Microsoft

سال : 2013

لینک دانلود : MS Press Programming Microsft SQL Server 2012

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب Packt SQL Server 2012 Security

عنوان کتاب : SQL Server 2012 Security

ناشر : Packt

سال : 2013 

لینک دانلود : Packt SQL Server 2012 Security

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب APress Pro SQL Server 2012 Relational Database Design

عنوان کتاب : Pro SQL Server 2012 Relational Database Design

ناشر : APress

سال : 2013

لینک دانلود : APress Pro SQL Server 2012 Relational Database Design

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب MS Press SQL Server 2012 step by step

عنوان کتاب :  SQL Server 2012 step by step

ناشر : Microsoft

سال : 2013 

لینک دانلود :  MS Press SQL Server 2012 step by step

منبع : Persia Developers

دانلود کتاب O'Reilly JQuery UI

عنوان کتاب : JQuery UI

ناشر : O'Reilly

سال : 2012

لینک دانلود : O'Reilly JQuery UI

منبع : Persia Developers